Bedriftsavtaler og lagavtaler

Redusert sykefravær med kiropraktikk og fysioterapi

Studier viser at bedrifter som tilbyr kiropraktor og fysioterapeut til sine ansatte får dekket disse kostnadene i løpet av seks måneder ved at man får mindre sykefravær og plager hos de ansatte. En dags fravær koster bedrifter i snitt 2600,- per dag ifølge SINTEF, og ved å bruke Curatorklinikken sine tjenester, vil disse fraværskostnadene gå ned. Dette medfører at bedriften raskt sparer penger som ellers ville gått med på vikarer, sykelønn eller som resultat av fravær av arbeidskraft.

Curatorklinikken tilbyr gode og anerkjente tjenester for å forebygge og behandle muskel- og skjelettplager. Dette er den største årsaken til plager og sykmelding i bedrifter.

Tjenestene våre omfatter:

  • Kartlegging
  • Behandling
  • Forebygging
  • helsefremmende arbeid

Vi tar i bruk dokumenterte og utprøvde metoder, og har en grunnleggende innstilling om at “det er en lønnsom investering å bedre de ansattes helse”. Målet er da å bedre den ansattes hverdag og hindre sykmelding.

Hvordan kan Curatorklinikken redusere sykefraværet i bedriften?

Målsettingen med vår tjeneste er å redusere sykefraværet og plagene til ansatte som lider av nerve-, muskel- og skjelettplager. Dette vil medføre økt arbeidskapasitet til de ansatte

Vi kan løse dette på flere måter:

  • Undersøkelse og behandling samme dag som plagen oppstår. De ansatte må derfor være godt informert om behandlingstilbudet vi tilbyr, slik at de selv tar direkte kontakt hvis det oppstår et behov. Vi prøver alltid å oppnå for de aller fleste at de kan jobbe samtidig som de går til behandling.
  • Tverrfaglig behandling av akutte og kroniske plager av fysioterapeut, kiropraktor og eventuelt akupunktør og homøopat. Ansatte med kroniske plager trenger ofte et spesielt tilrettelagt behandlingstilbud som skreddersys av terapeuten i samarbeid sammen med de andre i teamet på Curatorklinikken. Vi tilbyr intensivert behandling der vi kan gi flere behandlingstilbud på samme dag for å skape en normalisert funksjon og et bedret smertemønster.
  • Forebyggende behandling og vedlikeholdsbehandling. Ansatte som har hatt kroniske lidelser og er blitt friske, vil ofte trenge vedlikeholdsbehandling i tillegg til veiledet trening for å holde seg smertefri og friske.gså gjennom forebyggende arbeid og ergonomisk kartlegging for å eliminere typisk arbeidsslitasje som kan medføre nerve-, muskel- og skjelettplager.

 

Vi behandler på klinikken og på arbeidsplassen

Med Curatorklinikken har dere flere alternativer i forhold til hvor vi behandler de ansatte.

Våre avtaler inneholder som regel følgende momenter:

  • Den enkelte bedrift inngår en avtale om å betale for den behandling deres ansatte benytter seg av i løpet av et år. All behandling foregår hos Curatorklinikken. For bedrifter som har inngått avtaler om helseforsikring kan disse også benyttes.
  • Vi kommer til arbeidsplassen og får ett rom til disposisjon. Vi inngår da en avtale om å være tilstede hos bedriften. Omfang av tilstedeværelse kan vi bistå med, og avtaler inkludere antall timer vi er til disposisjon og antall ganger vi kommer innom i enten uke eller måned. En stor fordel med denne løsningen er at de ansatte slipper å forlate arbeidsplassen når de skal til behandling, og at de derfor også raskere kommer tilbake i arbeid.

Vi tilbyr også enkle avtaler som innebærer rask behandling med tett oppfølging. Inngås avtaler vil vi gi rabatter på enkeltbehandlinger, samt også tilbud til ansatte som ikke den enkelte bedrift vil være med å dekke.

Vi samarbeider godt med andre aktører som allerede er i bedriften

Mange bedrifter har allerede en etablert bedriftshelsetjeneste. Curatorklinikkens tilbud er ment å være et supplement til disse. Vi ønsker å ha et godt samarbeid med leverandører av bedriftshelsetjenester som allerede befinner seg i bedriften, og dette er en form for samarbeid som har fungert godt tidligere og i dag.

Curatorklinikken har samarbeid med leverandører av helseforsikringer, og de ansatte kan godt bruke sin helseforsikring hos oss.

Ta kontakt med oss på telefon 73 87 42 00 eller send oss en epost på post@curatorklinikken.no.