Homeopati

Homeopati er en alternativ behandlingsform som kan brukes til å kurere en rekke plager. Ved førstegangskonsultasjon utføres en kartlegging av plagene du har og ditt sykdomsbilde. Dette vil være grunnlaget for å kunne tilby passende behandlingsplan. Hensikten med behandlingen er å påvirke og optimalisere kroppens evne til å helbrede seg selv.

Homeopati som behandlingsform

Homeopaten ser på kroppens symptomer og tegn, og bruker dette for å finne medisinen som er best egnet for deg. Da homeopati er en naturlig behandlingsform, er homeopatiske medisiner laget av ulike produkter fra naturen. Disse defineres likevel som legemidler.

I tillegg til å fungere som en alternativ behandlingsform, kan homeopati også virke som et supplement til skolemedisinsk behandling. Homeopati kan benyttes ved både akutte og kroniske sykdommer og plager. Kontakt allikevel alltid fastlege ved mistanke om alvorlige sykdommer.

Likt kurerer likt

Homeopati er et naturlig medisinsk system som fungerer på prinsippet som «likt kurerer likt». Hver person behandles individuelt, med sikte på å stimulere kroppens evne til å helbrede seg selv. Da homeopaten behandler hvert enkelt tilfelle individuelt, kan to personer med like diagnoser og plager, få ulike medisiner.

Symptomene er veiviseren

Når man opplever plager og symptomer, er dette en synliggjøring av ubalanse i kroppen. Det er symptomene som påvirker og bestemmer hvilken homeopatisk medisin som benyttes i behandlingen.

Hva kan behandles med homeopati?

Homeopati kan brukes i behandling av smerter tilknyttet:

 • Muskler og skjelett
 • Hodepine
 • Hudplager og utslett
 • PMS og menstruasjon
 • Gallestein, nyrestein og urinveisproblemer
 • Prostata

I tillegg kan homeopati føre til reduserte plager i forbindelse med:

 • Infeksjoner
 • Allergier og intoleranser
 • Svimmelhet
 • Overgangsalder
 • Mage, tarm og fordøyelse

Homeopati har også god effekt mot trøtthet, slapphet, konsentrasjonsproblemer og atferdsproblemer.

Dyktige homeopater i Trondheim

Vår klinikk ligger på Solsiden i Trondheim sentrum. Vi ønsker deg velkommen til behandling.

Har du spørsmål vedrørende homeopati kan du ta kontakt med oss her.